Strona główna

Fundusz Adama Świerczyńskiego

Wesprzyj Fundusz

O Adamie

Galeria

Kontakt
Fundusz Adama
Kim jesteśmy?
Stypendyści Funduszu
Dlaczego edukacja?
Wesprzyj Fundusz
Fundusz Adama Świerczyńskiego

Jest to inicjatywa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej na rzecz edukacji uzdolnionej młodzieży w krajach rozwijających się, głównie na terenie Afryki. Głównym założeniem Funduszu jest przyznawanie stypendiów naukowych, umożliwiających całkowite pokrycie kosztów nauki na poziomie szkoły średniej i/lub wyższej dla wyróżniających się uczniów zamieszkujących tereny wiejskie a pozbawionych możliwości kształcenia się.

Dzięki Funduszowi, młodzież z ubogich rodzin uzyskuje dostęp do edukacji ponadpodstawowej, będącej rzadkością dla większości mieszkańców terenów wiejskich w krajach rozwijających się. Wybranym przez daną społeczność lokalną wybitnie uzdolnionym uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zapewniamy całkowite pokrycie kosztów nauki, czyli opłatę czesnego, zakup materiałów edukacyjnych i przyborów szkolnych oraz utrzymanie w internacie.

Nasi stypendyści otrzymują tym sposobem możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie dziedzinie, a co za tym idzie, godny start w życie.

 
Strona głównaFundusz Adama ŚwierczyńskiegoWesprzyj FunduszO AdamieGaleriaKontakt
Pamięci Adama Świerczyńskiego (1979-2009)